Pentru Profesori


Cum îi poate ajuta pe profesori folosirea platformei Edustart?

1. Evaluarea claselor, din punct de vedere al dezvoltării abilităților socio-emoționale
photo of 2 students discussing in classroom
photo of 2 students discussing homework
2. Evaluarea eficienței intervențiilor la clasă, prin măsurători inițiale și post-intervenție
3. Posibilitatea desfășurării de intervenții țintite, în funcție de dimensiunile sub-dezvoltate la nivel de clasă
photo of man teaching students in classroom